EMC ha instal·lat  a les línies de paletitzat un sistema automàtic de detecció de  possibles restes incandescents en els pallets un cop retractilats i abans de ser ubicats al magatzem. El sistema està integrat a la línia de paletització.