Control automàtic de línia producció

,

Desenvolupem el control automàtic d’una nova línia d’inspecció per a la producció de contenidors de vidre. La línia pot treballar en mode centralitzat o descentralitzat, el mode centralitzat facilita el control de la línia des de la consola central, on es poden crear diferents receptes de velocitat segons cada article en fabricació, l’opció descentralitzada aporta l’avantatge de poder ajustar la velocitat de cada transportador a través dels quadres elèctrics integrats a cadascun dels transportadors.