Integració de l’equip d’espessors AGEVO a la màquina Smartline 2 de Heye

,

Integració de l’equip AGEVO a la màquina d’inspecció Smartline 2 d’Heye, l’equip s’integra i comunica amb la Smartline 2, envia les ordres de rebuig en cas que el resultat estigui per sota els límits establerts. Aquests equips inclouen la possibilitat d’obtenir els números de motlle a través de la Smartline 2 i així  enviar directament tota la informació estadística dels resultats al programa  de fabricació del client. Els equips AGEVO han estat integrats en diferents màquines M1 i CO en diferents països d’Europa, ara per primera vegada, s’han integrat en una màquina Smartline 2 de Heye.