EMC és nou Solution Providers de Beckhoff 

EMC és nou solution providers del sector industrial disposem de coneixements amplis sobre la tecnologia de control basada en PC gràcies a l’intercanvi continu i la formació permanent. Aquest ampli coneixement permet l’aplicació de solucions òptimes i específiques per al client a l’entorn industrial.

EMC-Beckhoff-Enginyeria