Integrem un sistema d’elevació elèctric per a la càrrega i descàrrega dels motlles a una màquina IS de fabricació de contenidors de vidre. Lequip compta amb una capacitat de càrrega 120Kg, aquesta capacitat de càrrega pot ser major o menor depenent de cada necessitat. La integració del sistema de càrrega es pot realitzar en diferents IS, amb el disseny previ i l’aprovació del nostre departament mecànic.
Objectiu: la reducció d’accidents a la càrrega i descàrrega manual d’elements pesants.